Produkter i Accoya

Möblerna kan användas obehandlade. Träet blir då grått som hos andra träslag. Det finns också en risk för svartmögelpåslag men det påverkar inte materialet. Ytan bör ytbehandlas för att för att bli lättare att torka av och som skydd mot spill av t ex dryck. Följ färgtillverkarens instruktioner. Bäst resultat nås med en icke filmbildande ytbehandling med terasslasyr eller oljor för horisontella ytor. Eftersom Accoya är formstabilt och inte rör sig med fuktväxljngar så håller också filmbildande täckande färg bättre än vid användning av annat massivträ.