Linnea

Linnea är en möbel för aktivt och passivt sittande.
Använd multistödet för att luta dig emot, sitta på, vila armarna på och ta spjärn emot när du reser dig. Placera flera i grupp i en aktiv miljö eller som solitär i ett lugnt sammanhang.

Bänken Linnea säljs/marknadsförs av NC Nordic Care AB