Pall “Skiss” i Accoya

Medlemsloggin

Medlemsloggin

Pallen som blir din bästa vän i många år. Tillverkaren av Accoya garanterar 50 års hållbarhet.

D 400 H 460

  • Någonting i punktform
  • Annat i lista
  • Ännu lite mera

Leveranstid: 6 veckor (Se sidan Så arbetar vi)

Snyggt med lite kursiv text,
kanske ett inspirerande citat eller produktens själ.

Information om underhåll och skötsel.