Utöver alla roliga uppdrag som jag får från mina möbelkunder så var jobbet med Regalskeppet Vasa unikt. Skeppet håller på att sjunka ihop och en ny stöttning behövs. Hållfasthetsprover krävdes på skeppets virke. Exakta vinkelräta kuber med ett sidomått på 25 mm ± 0,1 mm behövdes. Ingen hade hittills velat åta sig uppdraget. Jag fick frågan och efter att ha provat olika tillverkningsmetoder fick jag fram de ämnen som forskarna behövde. Vi hade ett bra samarbete som berodde på att jag förstod deras önskemål och höll tidsplanen och överenskommelser. Jag gav inte upp utan jobbade på tills jag hittat en lösning. Delar från skrovet kom sedan till min verkstad. Det var mycket speciellt att hålla en bit av Vasa i sina händer. Och viktigt att planera och göra rätt. Det var ju inte bara att skicka efter nytt virke hur som helst!